Behind every great Purson, is a team of exceptional people.

NETWERK

Purson gaat proactief de markt op om hun portfolio samen te stellen. Het grote netwerk aan de juiste contactpersonen, die eveneens beslissingen kunnen maken, wordt nauwkeurig samengesteld.

FIT

Onze doorgedreven marktkennis zorgt ervoor dat we correct kunnen inschatten wanneer u als kandidaat de juiste persoon op de juiste plaats bent.

FEEDBACK

De processen worden nauw opgevolgd, u krijgt tijdig en correct feedback en wordt steeds behandeld zoals het hoort.

PERSOONLIJK

De juiste balans tussen professionalisme en persoonlijkheid wordt nagestreefd. We bouwen aan persoonlijke relaties, maar verliezen de zakelijke correctheid niet uit het oog. We vinden het belangrijk uw noden perfect in kaart te brengen en hier doeltreffend op in te spelen.

MIX

De correcte mix tussen projecten, consulting missies en vaste aanwervingen binnen het portfolio van Purson maakt dat we éénieder de juiste oplossing kunnen aanbieden wanneer opportuun.

Waarom kandidaten voor Purson kiezen